סיפורים מחורזים מתנועת הנוער
 
בטיולים, במסעות, במחנות
פרחו להן האהבות הראשונות
את מי אהבנו? מי היה לאגדה?
העם, הארץ, המדריך,
העלייה למצדה.
 
 
בתנועת הנוער העובד, ולאחר מכן בתנועה המאוחדת, הייתי כותבת את סיכומי הפעולות:  במסיבות בקן, בעלייה למצדה, סיום מחנה עבודה וכו'.
כמה מן המקאמות המוקדמות ההן פורסמו מאוחר יותר, בעיקר ביוזמתו  של מוטקה, בעלי הטוב, בעיתון הנוער העובד "במעלה", וכך נשמרו.
 
 
העלייה למצדה
מחנה עבודה 1
מחנה עבודה 2